Waarmee kunnen we je helpen?

Omdat we diverse specialisaties aanbieden op onze praktijk, kun je terecht voor uiteenlopende behandelingen. Hieronder vind je over dit aanbod. Staat je wens er niet tussen? Neem dan contact met ons op

Informatie over behandelingen

De periodieke controle
Vaak gaat je twee keer per jaar naar de tandarts voor een periodieke controle. Gedurende deze controle wordt uw gebit door de tandarts gecontroleerd op gaatjes, de conditie van uw tandvlees, de randaansluiting van vullingen, de aanwezigheid van tandsteen en mogelijke aanwezige ontstekingen. Daarnaast kan het voorkomen dat de tandarts een röntgenfoto maakt om uw gebit beter te kunnen observeren. Mocht tijdens de controle gaatjes en/of andere afwijkingen worden ontdekt, dan zal de tandarts een nieuwe afspraak laten inplannen om dit te herstellen. Om zo grotere problemen in de toekomst te voorkomen en om zo uw gebit in een goede staat te houden.

Wat kost een controle?
Ga verder naar tarieven ➝
Gewoon Gaaf methode voor kinderen
Bij Weideveld Tandheelkunde is een nieuwe methode ingevoerd om de mondgezondheid van uw kind zo goed mogelijk te houden of te krijgen. Wij nemen daarbij afscheid van de lang en veel gebruikte methode om uw kind twee keer per jaar te controleren en daarna eventueel te behandelen. Uit recent onderzoek blijkt dat na het volgen van deze methode er 70% minder kans is op gaatjes. Deze nieuwe methode heet NOCTP of Gewoon Gaaf.

Bij elk bezoek zullen wij de tanden en kiezen kleuren met erytrosine zodat wij kunnen zien waar nog tandplak is achtergebleven. Wij zullen u en uw kind laten zien waar de tandplak zit en hoe dit het beste verwijderd kan worden (poetsinstructie). Ook geven wij advies over voeding en voedingsmomenten en welke tandpasta er gebruikt kan worden. Wij betrekken u als ouder er ook bij, dit heeft als voordeel dat u ook thuis nog meer betrokken raakt of blijft bij de gebitsverzorging van uw kind.

Na het verwijderen van de tandplak zullen we de tanden en kiezen beoordelen op de aanwezigheid van (beginnende) gaatjes (cariës) en een risico-inschatting doen. Criteria voor deze risico-inschatting zijn: mondhygiëne, de fase van doorbraak van de blijvende kiezen, de ontwikkeling van gaatjes en de snelheid waarmee de gaatjes groter worden. Na dit allemaal beoordeeld te hebben komen we tot een terugkomadvies dat kan variëren tussen de 1 en 8 maanden. Dit terugkomadvies kan bij elk bezoek anders zijn.

Zodra wij een beginnend gaatje ontdekken zullen we besluiten om 2 röntgenfoto s te maken (bitewings). Mochten er op de leeftijd tussen 12-14 jaar nog nooit röntgenfoto s zijn gemaakt, kunnen we besluiten om foto’s te maken om naast het ontstaan van gaatjes (cariës) ook de groei-, en gebitsontwikkeling te kunnen beoordelen.

Het team van tandartsenpraktijk Weideveld zal zijn uiterste best doen om samen met u de mondgezondheid van uw kind goed te houden of beter te krijgen. Wij begrijpen dat het voor u in het begin wat extra tijd en moeite zal kosten vooral omdat deze methode gericht is op het verhogen van de zelfzorg . Wij willen u daarbij zoveel mogelijk behulpzaam in zijn en ondersteunen.

Zorgverzekeraars staan achter deze nieuwe methode en de kosten van de mondzorg voor uw kinderen worden net als voorheen vanuit de basisverzekering vergoed. Op termijn werkt deze methode namelijk ook kostenbesparend. Kijk ook eens op: http://www.gewoon-gaaf.nl/

Wij begrijpen dat u wellicht vragen heeft over de nieuwe methode “Gewoon Gaaf” en zijn altijd bereid die te beantwoorden. U kunt ons telefonisch bereiken via 0299 436960 of via info@weideveldtandheelkunde.nl.
Wat is gebitsslijtage?
Gebitsslijtage ontstaat door verlies van tandweefsel door oorzaken anders dan cariës (gaatjes, tandbederf). Het is een normaal verschijnsel bij gebruik van het gebit. Gaat de slijtage sneller dan we zouden willen, dan worden de tanden en kiezen ook sneller korter. Dit kan gevolgen hebben op de esthetiek en functie van het gebit. Soms ontstaat ook gevoeligheid die toe kan nemen.

Hoe komt het?

De oorzaak kan zijn tandenknarsen, kauwen op voorwerpen (nagelbijten, pen bijten bijvoorbeeld) of door invloed van zuur op het tandweefsel (dit noemen we erosie).

Wat doen wij?

Ons team is erg preventief ingesteld: wij proberen problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom nemen onze mondhygiënistes en preventie-assistentes ook uw voedingspatroon met u door. Tijdens de periodieke controles kijken we ook goed naar mogelijke slijtage door knarsen of kauwen op voorwerpen. Indien nodig zullen wij hier dieper op ingaan om zo tijdig de oorzaken te kunnen opsporen. Geef ook altijd zelf aan als u vermoedt dat uw tanden of kiezen slijtage vertonen of als u zelf last heeft van gevoeligheid in de mond. In overleg kunnen we besluiten om aanvullend onderzoek te verrichten door het laten maken van gipsmodellen (studiemodellen), lichtfoto’s en zo nodig röntgenfoto’s.

Wat is er aan te doen?

Als de slijtage beperkt is proberen we verdere slijtage te voorkomen door middel van adviezen (voeding, afleren gewoontes) of het maken van een beschermplaat, ook wel knarsplaat genoemd. Tijdens de periodieke controles zullen we de slijtage monitoren. Bij meer gevorderde slijtage kan er behoefte bestaan om het verloren gegane tandweefsel weer aan te brengen door middel van restauraties. Vaak gebeurt dit ook in overleg met een gespecialiseerde tandtechnicus die de gipsmodellen analyseert en op dit model met behulp van was de tanden en kiezen dusdanig opvullen zodat een stabiele manier van dichtbijten en kauwen ontstaat (occlusie- en articulatiepatroon). Heeft u vragen? Informeer gerust eens bij uw behandelaar!
Mondhygiëne en parodontitis
Parodontitis is een ontsteking veroorzaakt door bacteriën. Deze ontsteking ontstaat wanneer bacteriën zich ophopen op tanden en kiezen en tandplaque vormen langs de tandvleesrand. Een onvoldoende dagelijkse gebitsverzorging kan daar de oorzaak van zijn. Als u parodontitis hebt, kunt u behandeld worden door uw huistandarts en/of mondhygiënist.

Om de parodontitis te kunnen genezen moet de oorzaak van de ontsteking, de bacteriën in de tandplak, verwijderd worden. Dit moet zowel boven als onder het tandvlees gebeuren. Het verwijderen van de plak boven het tandvlees zal door de patiënt zelf gedaan moeten worden. De mondhygiëne zal ten opzichte van de situatie in het verleden moeten verbeteren. De behandeling valt of staat bij een goede mondhygiëne!

Met een tandenborstel kan een groot deel van de tandplak weggepoetst worden. Maar de plak tussen de tanden en kiezen in, is moeilijk weg te poetsen. Die tandplak moet verwijderd worden met andere hulpmiddelen zoals ragers of tandenstokers. De tandarts en mondhygiënist zal uitgebreid vertellen welke hulpmiddelen voor uw mond geschikt zijn en het gebruik demonstreren. Tijdens deze behandelingsfase wordt ook gecontroleerd of de patiënt in staat is de plak overal goed te verwijderen en zonodig zal de mondhygiëne bijgestuurd worden. Uitgebreide instructie over de verschillende hulpmiddelen vind u (in de toekomst) op deze site bij het gedeelte mondhygiëne.
Insignia Orthodontie
Insignia: een revolutionair beugelsysteem voor jong en oud. Stelt u zich eens voor: nog voordat de behandeling begint al zien hoe uw nieuwe mond, of die van uw kind, gaat worden! Weideveld Tandheelkunde heeft sinds een tijdje de Insignia behandelmethode geïntroduceerd in hun praktijk. Dit is een vooruitstrevend beugelsysteem dat ontwikkeld is in Amerika. Het onderscheidt zich van traditionele beugelbehandeling op verschillende punten:
 • Door digitale 3D-technieken worden individuele ’brackets’ (plaatjes) gemaakt. Hierdoor gaat de beugelbehandeling sneller dan met ouderwetse brackets. Met andere woorden: het effect van een beugel kan nu in een kortere tijd worden bereikt.
 • Door deze methode hoeven in de meeste gevallen geen tanden of kiezen te worden getrokken.
 • Daarnaast zorgt de methode Insignia ervoor dat een blok- of buitenbeugel vaak niet meer nodig is.
Insignia is de toekomst. Het beste en meest geavanceerde beugel-systeem op de markt.
Wat is een brug?
Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen.

Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

Wanneer kan een brug nodig zijn?
 • Om beter te kunnen kauwen.
 • Verbetering van het uiterlijk.
 • Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien.
 • Als tanden en kiezen ontbreken, kunnen de tanden of kiezen van de andere kaak in de richting van de open ruimte groeien. Ook kunnen de tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte naar elkaar toe groeien, waardoor ze scheef gaan staan.
Bron: Ivoren Kruis ©

Wat zijn de kosten van een brug?
Ga verder naar tarieven ➝
Wanneer moet mijn kind naar de tandarts?
Vanaf het moment dat uw kind de leeftijd van 2-3 jaar heeft bereikt, is het melkgebit van uw kind volledig doorgebroken. In deze periode is het raadzaam om uw kind mee te nemen naar uw eigen periodieke controle. Op deze manier kan uw kind alvast wennen aan een andere ruimte en aan de tandarts. 

Er hoeft op dat moment niets te gebeuren. Waar het om gaat is dat uw kind vertrouwd raakt met zowel de omgeving als met de personen.

Eventueel kunnen er al tanden worden geteld bij mama of papa op schoot.

Het is belangrijk om uw kind niet al te veel te vertellen over wat u bij de tandarts gaat doen. Deze informatie zou uw kind angstig kunnen maken. 

Wanneer kinderen reeds kunnen tellen, zou u uw kind wel kunnen vertellen dat de tandarts misschien de tandjes gaat tellen. U kunt dit van te voren met uw kind reeds thuis oefenen voor de spiegel tijdens het poetsen van de tanden.

Uw kinderen inschrijven voor de tandarts ➝

Krijg ik tandartskosten vergoed?
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering de meeste tandartsbehandelingen.
Wat is een kroon?
Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk. Een behandeling voor een kroon of brug is ingewikkelder dan voor een gewone vulling.U zult dan ook enkele keren bij uw tandarts moeten terugkomen.

Wat is een kroon?
Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug.

Wanneer kan een kroon nodig zijn?
 1. Er is onvoldoende houvast voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan.
 2. Verbeteren van het uiterlijk. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan.
Bron: Ivoren Kruis ©
Sealen. wat is dat?
Het woordje ‘sealen’ is afgeleid van het Engelse werkwoord ‘to seal’. Dat betekent afdichten of verzegelen. Sealen bij de tandarts betekent dan ook het afdichten of verzegelen van groefjes en putjes in tanden en kiezen.

De tandarts of mondhygiënist sealt meestal met een kunststoflak. Deze kan transparant of geelwit zijn.

Sealen gebeurt om de kiezen te beschermen tegen gaatjes. Het beschermt ze op die plaatsen waar ze het meest gevoelig zijn voor gaatjes, namelijk in de groeven en putjes. Deze zijn kwetsbaar, vooral als ze diep en smal zijn.

De haren van de tandenborstel kunnen de groefjes moeilijk schoonpoetsen. Sealen gebeurt meestal kort nadat de blijvende kies helemaal is doorgebroken. Dan is de kans op gaatjes het grootst.

Bron:
Ivoren Kruis ©

Benieuwd naar de tarieven van Sealen? Bekijk de tarieven:
Naar de tarieven ➝
Wat is een tandvleesbehandeling?
Gezond tandvlees is het fundament van uw gebit en één van de eerste voorwaarden voor het behoud van uw tanden en kiezen. Ons team is volledig op elkaar ingespeeld om samen met u dit fundament gezond te houden.

Een tandvleesbehandeling kan bij ons door de tandarts, mondhygiëniste of preventie-assistente worden uitgevoerd. Wanneer de ruimte tussen tandvlees en tanden te groot wordt kan er sprake zijn van een chronische ontsteking ook wel parodontitis genoemd. In deze ruimte hoopt zich hierdoor makkelijk tandsteen en plaque op dat door u zelf nauwelijks te reinigen is. Deze ruimte noemen we een pocket.

De tandarts of mondhygiënist reinigt deze ruimte met speciale instrumenten. Dit noemen we ook wel een gebitsreiniging. De tanden worden schoon gemaakt met (ultra)sone instrumenten en handinstrumenten. Achteraf worden de tanden vaak schoongemaakt met een polijstpasta. Zodat de tanden weer lekker glad zijn en zodat nieuwe plaque zich moeilijker kan hechten aan het tandoppervlak.

Hoe kan dit voorkomen worden?
Door de tanden en kiezen goed schoon te houden met een borstel en door de tanden ook tussen de tanden goed te reinigen. Dus een combinatie van een goede mondhygiëne en de gebitsreiniging zorgt ervoor dat de ontsteking rustig wordt. Tijdens de genezing zal het tandvlees zich wat terugtrekken. De tandhalzen zijn soms tijdelijk gevoeliger voor behandeling. Door een optimale mondhygiëne wordt verdere botafbraak voorkomen.

Benieuwd naar de tarieven van een tandvleesbehandeling?
Hoe werkt een verdoving?

Een verdoving zorgt er vaak voor dat u rustig in de stoel ligt. Vaak vraagt de tandarts of mondhygiënist eerst of u dit op prijs stelt. Een behandeling is vaak beter uit te voeren met een verdoving dan zonder een verdoving en dankzij de verdoving is een behandeling vaak altijd pijnloos uit te voeren. Er bestaan technieken die de verdoving minder vervelend maken.

Het is mogelijk om de plek van de verdoving te behandelen met een verdovende zalf, waardoor de prik minder pijnlijk wordt.


Belangrijk is dat u uw behandelaar informatie verschaft over eventueel medicatie-gebruik, een eventuele zwangerschap of dat u bijvoorbeeld een allergische reactie heeft gehad op een verdoving. Gelukkig komt dit niet heel erg vaak voor.


Uitwerkingstijd
De uitwerkingstijd van de verdoving is gemiddeld 3 tot vier uur, maar kan soms ook langer duren.
Wat is een vulling?
Wanneer uw tandarts een gaatje heeft geconstateerd, is het zeer belangrijk dat de tand behandeld wordt. Een gaatje dat onbehandeld blijft zal op een gegeven moment pijn gaan veroorzaken. Hoe ontstaat nu een gaatje of ook wel “caviteit” genoemd. Een caviteit ontstaat doordat de bacteriën in uw mond en met name de S. Mutans bacterie zuren produceren. Het zijn deze zuren die tanden en kiezen aantasten. Tandartsen adviseren dan ook om uw tanden goed te poetsen, maar ook tussen de tanden goed te reinigen met een tandenstoker of door gebruik van tandzijde.

De aantasting van een tand of kies begint met een witte doffe plek (laesie) op het glazuur. In loop der tijd verandert deze kleur. Wanneer dit proces zich verder ontwikkelt, wordt het glazuur verder afgebroken en komt het proces in het tandbeen(dentine) terecht. Hebt u de verdenking op een “gaatje” laat dit dan altijd door uw tandarts controleren om zo ook duurdere behandelingen te voorkomen.

Wanneer (u denkt dat) er een witte of witachtige vulling in de tand/kies zit, kan het vaak voorkomen dat een tand/kies een aantal weken gevoelig zal blijven.

U voelt de tand/kies als het ware “zitten”. Vaak gaat dit vanzelf over. Maakt u zich echter zorgen en blijft de pijn aanhouden, neem dan contact op met uw tandarts.

Als enige vorm van pijnmedicatie niet werkt tegen de pijn, is het raadzaam de tand/kies te laten beoordelen door een tandarts.

Wacht niet te lang met het melden van een gaatje!
Wat is een implantaat?
Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel. Een implantaat vervangt een afwezige tandwortel en wordt als een schroef in de kaak gebracht.

Implantaten worden gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium. Soms zijn ze voorzien van een keramische laag. Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of overkappingsprothese.

Wanneer worden implantaten toegepast?
 • Bij het ontbreken van één tand of kies. De tandarts plaatst op het implantaat een kroon van metaal of keramiek. Bij het ontbreken van enkele tanden of kiezen.
 • De implantaten worden in deze situatie van een vastzittende brug voorzien. Een brug is een voor de patiënt niet uitneembare vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen.
 • Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen kan op  implantaten (meestal twee) een overkappingsprothese worden geplaatst. Deze wordt op de implantaten vastgeklikt.
Bron: Ivoren Kruis ©

Inzicht over de kosten van een implantaat:
Ga verder naar tarieven ➝
Wat is een wortolkanaalbehandeling?
Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of meer wortels. De kroon is het deel dat u ziet. De wortels ziet u niet. Die zitten onder uw tandvlees in de kaak verankerd. In iedere wortel loopt een kanaal, het wortelkanaal. Hierin zitten zenuwvezels en kleine bloedvaten. Dit levend weefsel wordt ook wel pulpa genoemd. Als het weefsel ontstoken is of ontstoken is geweest, voert de tandarts een wortelkanaalbehandeling uit.

Waardoor ontstaat ontstoken tandweefsel?
Door tandbederf of door een lekkende vulling kan uw tandweefsel ontstoken raken. Een harde klap op uw tand kan ook een aanleiding zijn. Bacteriën zijn meestal de veroorzakers van de ontsteking. Voelen uw tanden of kiezen gevoelig aan bij het drinken van koude of warme dranken? Dat kan een eerste signaal zijn. Soms geeft de ontsteking geen klachten, maar ook hevige pijnklachten komen voor. Uw tandarts moet het ontstoken tandweefsel verwijderen, anders zal het afsterven. Wanneer het tandweefsel niet wordt verwijderd, kan de ontsteking zich naar uw kaakbot uitbreiden. Hierdoor kan kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren gaan. Uiteindelijk kan zoveel kaakbot verdwijnen dat de tanden en kiezen los gaan staan of zelfs uitvallen. U merkt een kaakbotontsteking bij het dichtbijten. Uw tand of kies kan dan te hoog aanvoelen.

Pijn na een wortelkanaalbehandeling
Een tand/kies wordt vaak eerst geopend. Dit houdt in dat de gehele zenuw er vaak grotendeels wordt uitgenomen en wordt opgevuld met een soort “medicijn”. Dit medicijn is vaak een antibacterieel middel, dat de tand/kies als het ware tot rust dient te brengen.

Het is normaal dat de tand/kies na de behandeling twee tot drie weken gevoelig blijft, maar dit hoeft niet persé.

Houden de klachten aan dan is het raadzaam uw tandarts nogmaals te bezoeken.

Na voltooiing van de wortelkanaalbehandeling is het vaak ook normaal dat er enige vorm van gevoeligheid dan wel pijn aanwezig is. Deze gevoeligheid en/of pijn kan enkele dagen tot twee weken aanhouden. Als enige vorm van pijnmedicatie niet werkt tegen de pijn, is het ook raadzaam de tand/kies te laten beoordelen door een tandarts.

Bron: Ivoren Kruis ©

TIP: Koel drie keer vijftien minuten met een theedoek met ijs of coolpack. U dient tussenpozen aan te houden van vijftien minuten.
Waarom een beugel?
Ons beugelsysteem is zo individueel op je afgestemd als je zelf bent!

Een beugelbehandeling is niet alleen een kwestie van tanden rechtzetten, maar zorgt ook voor een mooie uitstraling van je hele gezicht.

Een mooi opgelijnde tandboog zorgt niet alleen voor het makkelijker schoonhouden van je gebit – met daarbij minder kans op gaatjes en extra behandelingen – maar geeft je door je mooie lach ook meer zelfvertrouwen!

De noodzaak van een beugel is van te voren lastig te voorspellen. Dit dient per persoon individueel door de tandarts te worden beoordeeld.

Voor kinderen is een goede timing belangrijk om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de aanwezige kaakgroei. Voor volwassenen geldt dat de kaakgroei geen rol meer speelt. De tandstand kan echter wel dusdanig beïvloed worden dat een mooie lach weer mogelijk wordt!

Het is belangrijk de tanden goed schoon te houden tijdens het dragen van een beugel. Het tanden poetsen zal ook meer tijd in beslag nemen, dit omdat het lastiger is om het gebit schoon te houden. Onze preventie-assistentes zullen indien nodig gericht poetsinstructies geven.

TIP: gebruik zelf een plaqueverklikker om te zien of alle tanden en kiezen goed schoongepoetst zijn.

Wist u dat: een mooie lach u er jonger uit kan laten zien? het kan door een beugel!
Gebitsafdrukken niet meer nodig!
Gebitsafdrukken zijn vanaf nu niet meer nodig!

Garantie voor kwaliteit.

Onze missie is om voor nu en voor later, altijd aan de beste behandelingen te kunnen geven. Daarom staan wij ingeschreven in het kwaliteitsregister voor tandartsen. Ga naar de website.