Landelijke tarieven 2024

De tarieven van Weidemolen tandheelkunde zijn in overeenstemming met de landelijke tarieven als vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit). Hieronder vindt je alle tarieven.

Informatie over de tarieven

De tarieven hieronder zijn als volgt opgebouwd: Behandelcode – Omschrijving – Tarief. Behandelingen met * zijn exclusief materiaal- en/of techniekkosten. Tarieven onder voorbehoud van typfouten. Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2024.

Consultatie en Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek
C002 Periodieke controle €23,45
C003 Probleemgericht consult €23,45
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C010 Schriftelijke medische anamnese € 23,45
C011 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €111,10
C013 Studiemodellen t.b.v. behandelplan * €30,86
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak €60,29
Toeslagen en diversen
C020 Mondzorg aan huis €18,52
C021 Weekendbehandeling (*geldt enkel bij behandelingen buiten openingstijden)
Een toeslag voor de avond-, nacht- en weekenduren. Deze uren betreffen de tijdsperiode: tussen 18:00 uur en 08:00 uur; tussen 08:00 uur en 18:00 uur op zaterdag of zondag; tussen 08:00 uur en 18:00 uur op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet.
€25,92


C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s Kostprijs
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s Kostprijs
C76 Afgifte gezondheidsverklaring Kostprijs
C90 Niet nagekomen afspraak Kostprijs

Maken of beoordelen foto’s

X10 Kleine röntgenfoto € 17,28
X21 Kaakoverzichtsfoto € 74,07
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 74,07
X24 Schedelfoto € 33,33
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 209,86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 61,72

Preventieve mondzorg

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 13,84
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 13,84
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 13,84
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 27,78
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek * € 18,52
M40 Fluoridebehandeling, methode II € 15,43
M61 Mondbeschermer * € 27,78

Verdoving

A15 Oppervlakte verdoving € 8,02
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 15,43

Vullingen

V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/compomeer € 38,27
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/compomeer € 53,70
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/compomeer € 66,04
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/compomeer € 87,65
V91 Eénvlaksvulling composiet € 49,38
V92 Tweevlaksvulling composiet € 64,81
V93 Drievlaksvulling composiet € 77,15
V94 Meervlaksvulling composiet € 98,76
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 74,07
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 12,34
V70 Parapulpaire stift * € 12,34
V80 Wortelkanaalstift * € 21,60
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element * € 9,26
V30 Sealen eerste element € 27,78
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 15,43
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 6,17

Wortelkanaalbehandelingen

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanningE02
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 43,21
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 33,95
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 49,38
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 49,71
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 111,10
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 160,48
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 209,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 259,24
E85 Elektronische lengtebepaling € 15,43
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 18,52
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 49,38
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 37,03
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 30,86
E53 Verwijderen van wortelstift € 43,21
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30,86
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30,86
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 43,21
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30,86
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 86,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 55,55
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) * € 46,29
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 49,38
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 61,72
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30,86
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 49,38
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18,52
E97 Uitwendig bleken per kaak * € 77,15
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 30,86
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12,34
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval * € 24,69
E44 Verwijderen spalk € 6,17
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam
€ 12,34
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 123,45
E32 Premolaar € 172,83
E33 Molaar € 222,20
E34 Aanbrengen retrograde vulling * € 24,69
E36 Het trekken van een element met re-implantatie * € 86,41
E37 Kijkoperatie € 74,07
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
€ 83,33
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van  praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
€ 61,72

Kronen en bruggen

Inlays, brugwerk en kronen
R08 Eenvlaks composiet inlay * € 74,07
R09
Tweevlaks composiet inlay * € 141,96
R10 Drievlaks composiet inlay * € 185,17
R11 Eenvlaksinlay * € 111,10
R12 Tweevlaksinlay * € 172,83
R13 Drievlaksinlay * € 246,89
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 30,86
R24 Kroon * € 271,58
R34 kroon op implantaat € 246,89
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 55,55
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 61,72
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode * € 61,72
R33 Gegoten opbouw, directe methode * € 123,45
R40 Eerste brugtussendeel * € 185,17
R45
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel * € 92,59R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 154,31
R50 Metalen fixatiekap met afdruk * € 30,86
R55 
Gipsslot met extra afdruk * € 30,86
R60 Plakbrug zonder preparatie * € 123,45
R61 
Plakbrug met preparatie * € 185,17
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 43,21
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24,69
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 67,90
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond * € 67,90
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,69
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 61,72
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,86
R77 Moeizaam verwijderen oud kroon- en brugwerk per (pijler) element € 30,86
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie * € 74,07
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie * € 123,45
Temporaire voorzieningen
R80 Temporaire, eerste voorziening * € 30,86
R85 Temporaire, volgende voorziening * € 12,34
R90
Gedeeltelijk voltooid werk * Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

Kaakgewrichtsbehandelingen

G69 Opbeet beschermingsplaat * € 67,90
G10 Niet standaard beetregistratie € 92,59
G11 Scharnierasbepaling € 92,59
G12
Centrale relatiebepaling € 86,41
G13 Protrale/laterale bepalingen € 61,72
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 555,51
G15 Voor het behouden van beethoogte € 30,86
G16 Therapeutische positiebepaling € 30,86
G20 Beetregistratie intra-oraal € 61,72
Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) * € 308,62
G72
Controlebezoek MRA € 30,86
G73 Reparatie MRA met afdruk * € 49,38

Chirurgische ingrepen

Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 46,29
H16
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 34,57
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,29
H26 Hechten weke delen € 67,90
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 61,72
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,52
Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 61,72
H35
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 74,07
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 55,55
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 37,03
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 74,07
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 98,76
H44 Primaire antrumsluiting € 67,90
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 86,41
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 86,41
H65 Primaire sluiting € 166,65
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 86,41
H75
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 166,65
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 117,27
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 197,51

Kunstgebitten

P001 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak* € 92,59
P002
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak* € 185,17
P003
Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak* € 253,07
P004 Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak* € 345,65
P020 Volledig kunstgebit bovenkaak* € 185,17
P021 Volledig kunstgebit onderkaak* € 246,89
P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak* € 401,20
P023 Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak* € 123,45
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 66,66
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 30,86
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 61,72
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 37,03
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 83,33
P045 Toeslag immediaat kunstgebit € 15,43
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 49,38
P047
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18,52
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 92,59
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 61,72
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak* € 43,21
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak* € 43,21
P062 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak* € 87,03
P063 Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak* € 87,65
P064 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak* € 75,92
P065 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak* € 79,01
P066 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak* € 172,83
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit* € 30,86
P068 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak* € 18,52
P069 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak* € 49,38
P070 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak* € 18,52
P071 Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak* € 49,38
P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak* € 49,38


Tandvleesbehandelingen

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningenT012
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 179,00
T021 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 33,33
T022 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 24,69T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 111,10
T033 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 67,90T042 Consult parodontale nazorg € 93,82
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 124,68
T044 Complex consult parodontale nazorg € 166,04


Parodontale chirurgie
T070 Flapoperatie tussen 2 elementen € 200,60
T071 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 308,62
T072 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 370,34
T073 Directe post-operatieve zorg, kort € 61,72
T074 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 166,04
T075 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 151,60
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 77,15
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel aT101 Tuber- of retromolaarplastiek € 108,02
T102 Tandvleescorrectie, per element € 58,64
T103 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 154,31
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T111 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 370,34
T112 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 123,45
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 200,60
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121 Kroonverlenging per element € 200,60
T122 Kroonverlenging per sextant € 370,34
Directe postoperatieve zorg
T151 Directe post-operatieve zorg, kort € 61,72
T152 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 166,04
Diversen
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92
Parodontiumregistratie € 69,97
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 43,21
T162 Behandeling tandvleesabces € 83,33
T163 Toepassing lokaal medicament * € 66,66
T164 (Draad)Spalk * € 24,69
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 61,72
J97 Overheadkosten implantaten € 182,78
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 103,44
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 68,48
J02
Verlengd onderzoek implantologie * € 105,35
J03 Proefopstelling * € 142,22
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 47,41
Pre-implantologische chirurgie
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft * € 252,84
J10
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting * € 158,03
J11 Prepareren donorplaats € 142,22
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * € 152,76
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting * € 72.03
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs
Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 31,61
J15
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * € 89,55
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte * € 136,96
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad * € 63,21
J19 Toeslag esthetische zone € 68,48
Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak * € 240,73
J28
Plaatsen elk volgend implantaat * € 99,56
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) * € 79,01
J29 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond * € 37,40
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 173,83
J27 Vervangen eerste implantaat * € 240,73
Diversen
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 110,62
J81
Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 118,52
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef * € 121,15
J33 kosten implantaat € 338,74
Mesostructuur
J45 Plaatsen eerste drukknop € 126,42
J41
Plaatsen elke volgende drukknop € 36,87
J42 Staaf tussen twee implantaten * € 215,97
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak * € 68,48
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon * € 26,34
Prothetische behandeling na klikgebit
J50 Boven- en onder klikgebit * € 542,55
J51
Onder-klikgebit * € 352,92
J52 Boven-klikgebit * € 352,92
J53 Omvorming klikgebit * € 105,35
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten * € 136,96
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten * € 158,03
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten * € 184,36
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 89,55
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 115,89
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 142,22
Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 57,94
J61
Uitgebreid consult nazorg implantologie € 94,82
Prothetische nazorg
J70 Opvullen zonder staafdemontage * € 147,49
J71
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten * € 184,36
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten * € 210,70
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten * € 237,04
J74 Reparatie zonder staafdemontage * € 57,94
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten * € 110,62
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten * € 136,96
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten * € 163,29