Landelijke tarieven 2021

De tarieven van Weideveld Tandheelkunde zijn in overeenstemming met de landelijke tarieven als vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit). Hieronder vind je alle tarieven.

Informatie over de tarieven

De tarieven hieronder zijn als volgt opgebouwd: Behandelcode – Omschrijving – Tarief. Behandelingen met * zijn exclusief materiaal- en/of techniekkosten. Tarieven onder voorbehoud van typfouten. Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2021.

Consultatie en Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle €21,78
C13 Probleemgericht consult €21,78
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese €21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €103,16
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan * €28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak €57,31
Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis €17,19
C85 Weekendbehandeling (*geldt enkel bij behandelingen buiten openingstijden) €21,78
C86 Avondbehandeling (*geldt enkel bij behandelingen buiten openingstijden) €21,78
C87 Nachtbehandeling (*geldt enkel bij behandelingen buiten openingstijden) €21,78
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s Kostprijs
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s Kostprijs
C76 Afgifte gezondheidsverklaring Kostprijs
C90 Niet nagekomen afspraak Kostprijs

Maken of beoordelen foto’s

X10 Kleine röntgenfoto €16,05
X21 Kaakoverzichtsfoto €68,77
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €68,77
X24 Schedelfoto €25,22
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto €194,86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €57,31

Preventieve mondzorg

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 12,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 12,85
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 12,85
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 25,79
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek * € 17,19
M40 Fluoridebehandeling, methode II € 14,33
M61 Mondbeschermer * € 25,79

Verdoving

A15 Oppervlakte verdoving € 7,45
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14,33

Vullingen

V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/compomeer € 35,53
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/compomeer € 49,86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/compomeer € 61,32
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/compomeer € 81,38
V91 Eénvlaksvulling composiet € 45,85
V92 Tweevlaksvulling composiet € 60,18
V93 Drievlaksvulling composiet € 71,64
V94 Meervlaksvulling composiet € 91,70
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 68,77
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,46
V70 Parapulpaire stift * € 11,46
V80 Wortelkanaalstift * € 20,06
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element * € 8,60
V30 Sealen eerste element € 25,79
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,33
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,73

Wortelkanaalbehandelingen

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,78
E02
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 31,52
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 45,85
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 103,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 240,71
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,33
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 17,19
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 45,85
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 28,66
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 28,66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 28,66
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 51,58
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) * € 42,98
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 45,85
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 57,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 28,66
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 45,85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,19
E97 Uitwendig bleken per kaak * € 71,64
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,46
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval * € 22,92
E44 Verwijderen spalk € 5,73
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam
€ 11,46
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 114,62
E32 Premolaar € 160,47
E33 Molaar € 206,32
E34 Aanbrengen retrograde vulling * € 22,92
E36 Het trekken van een element met re-implantatie * € 80,24
E37 Kijkoperatie € 68,77
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
€ 77,37
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van  praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
€ 57,31

Kronen en bruggen

Inlays en kronen
R08 Eenvlaks composiet inlay * € 68,77
R09
Tweevlaks composiet inlay * € 131,82
R10 Drievlaks composiet inlay * € 171,94
R11 Eenvlaksinlay * € 103,16
R12 Tweevlaksinlay * € 160,47
R13 Drievlaksinlay * € 229,25
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 28,66
R24 Kroon * € 252,17
R28 Endokroon, indirect vervaardigd * € 68,77
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 51,58
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 57,31
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode * € 57,31
R33 Gegoten opbouw, directe methode * € 114,62
Brugwerk
R40 Eerste brugtussendeel * € 171,94
R45
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel * € 85,97
R46 Brugverankering, per anker * € 57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 143,28
R50 Metalen fixatiekap met afdruk * € 28,66
R55 
Gipsslot met extra afdruk * € 28,66
R60 Plakbrug zonder preparatie * € 114,62
R61 
Plakbrug met preparatie * € 171,94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22,92
Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 63,04
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond * € 63,04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 34,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,92
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties * € 22,92
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug * € 57,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28,66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28,66
Schildje van keramiek of kunststof
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie * € 68,77
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie * € 114,62
Temporaire voorzieningen
R80 Temporaire, eerste voorziening * € 28,66
R85 Temporaire, volgende voorziening * € 11,46
R90
Gedeeltelijk voltooid werk * Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

Kaakgewrichtsbehandelingen

Onderzoek/diagnostiek
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143,28
G02
Spieractiviteitsmeting en registratie € 91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 63,04
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)
G61 Instructie spieroefeningen € 57,31
G62
Occlusale spalk * € 154,74
G63 Repositiespalk * € 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28,66
G65 Indirect planmatig inslijpen * € 315,22
G66 Biofeedbacktherapie € 51,58
G67 Behandeling triggerpoint € 63,04
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding * € 57,31
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)
G69 Opbeetplaat * € 63,04
Registratiemethoden Kaakgewrichtsbehandelingen
G10 Niet standaard beetregistratie € 85,97
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11 Scharnierasbepaling € 85,97
G12
Centrale relatiebepaling € 80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen € 57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 515,81
G15 Voor het behouden van beethoogte € 28,66
G16 Therapeutische positiebepaling € 28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal € 57,31
Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) * € 286,56
G72
Controlebezoek MRA € 28,66
G73 Reparatie MRA met afdruk * € 45,85

Chirurgische ingrepen

Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 42,98
H16
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,09
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,92
H26 Hechten weke delen € 63,04
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 57,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,19
Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 57,31
H35
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 51,58
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,39
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 68,77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 91,70
H44 Primaire antrumsluiting € 63,04
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 80,24
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 80,24
H65 Primaire sluiting € 154,74
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 80,24
H75
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 154,74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 108,89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 183,40

Kunstgebitten

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,39
P65
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 28,66
P17
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 57,31
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen * € 85,97
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen * € 171,94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 63,04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,19
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen * € 234,98
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen * € 320,95
P31 Wortelkap met stift * € 143,28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 85,97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkronen met precisiekoppeling € 57,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediate te vervangen element € 14,33
P45 Noodkunstgebit * € 114,62
Volledig kunstgebit
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak * € 171,94
P25
Volledig kunstgebit onderkaak * € 229,25
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * € 372,53
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 28,66
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 63,04
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,39
P27 Reoccluderen € 57,31
P28 Naregistratie en remounten € 57,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 63,04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 85,97
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28,66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28,66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,39
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 45,85
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 40,12
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw * € 40,12
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw * € 85,97
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw * € 57,31
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw * € 85,97
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage * € 160,47
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk * € 17,19
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk * € 45,85
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 40,12
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw * € 40,12
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw * € 85,97
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw * € 57,31
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw * € 85,97
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk * € 17,19
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk * € 45,85
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk * € 45,85
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk * € 45,85

Tandvleesbehandelingen

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151,88
T12
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 166,21
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 30,95
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 45,85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 60,18
T42 Consult parodontale nazorg € 87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg € 154,17
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 151,88
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 166,21
Parodontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 186,27
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 286,56
T72 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 343,87
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 57,31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 154,17
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 149,01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 71,64
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80 Tandvleestransplantaat € 123,22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek €100,30
T82 Tandvleescorrectie, per element € 54,45
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 143,28
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 343,87
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 114,62
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 186,27
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element € 186,27
T88 Kroonverlenging per sextant € 343,87
Directe postoperatieve zorg
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 57,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154,17
Diversen
T91 Pocketregistratie € 34,39
T92
Parodontiumregistratie € 68,77
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,12
T94 Behandeling tandvleesabces € 77,37
T57 Toepassing lokaal medicament * € 61,90
T95 (Draad)Spalk * € 22,92
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 57,31
J97 Overheadkosten implantaten € 171,85
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 97,25
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 63,56
J02
Verlengd onderzoek implantologie * € 97,79
J03 Proefopstelling * € 132,01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,00
Pre-implantologische chirurgie
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft * € 234,69
J10
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting * € 146,68
J11 Prepareren donorplaats € 132,01
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * € 141,79
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting * € 68,45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs
Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,34
J15
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * € 83,12
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte * € 127,12
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad * € 58,67
J19 Toeslag esthetische zone € 63,56
Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak * € 223,44
J28
Plaatsen elk volgend implantaat * € 92,41
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) * € 73,34
J29 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond * € 34,71
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 161,35
J27 Vervangen eerste implantaat * € 223,44
Diversen
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 102,68
J31
Volgende bindweefseltransplantaat € 45,93
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef * € 112,45
J33 kosten implantaat € 314,04
Mesostructuur
J40 Twee magneten/drukknoppen * € 151,57
J41
Elke volgende magneet, drukknop * € 34,23
J42 Staaf tussen twee implantaten * € 200,46
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak * € 63,56
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon * € 24,45
Prothetische behandeling na klikgebit
J50 Boven- en onder klikgebit * € 503,60
J51
Onder-klikgebit * € 327,58
J52 Boven-klikgebit * € 327,58
J53 Omvorming klikgebit * € 97,79
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten * € 127,12
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten * € 146,68
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten * € 171,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 83,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 107,56
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 132,01
Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 53,78
J61
Uitgebreid consult nazorg implantologie € 88,01
Prothetische nazorg
J70 Opvullen zonder staafdemontage * € 136,90
J71
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten * € 171,13
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten * € 195,57
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten * € 220,02
J74 Reparatie zonder staafdemontage * € 53,78
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten * € 102,68
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten * € 127,12
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten * € 151,57

Consultatie en Diagnostiek weideveld

F121A Eerste consult €21,78
F122A
Vervolgconsult €21,78
F123A Controlebezoek €13,65
F124A Second opinion €103,16
F125A Maken gebitsmodellen * €16,71
F126A Beoordelen gebitsmodellen €60,32
F127A Multidisciplinair consult €135,20
Röntgenonderzoek
F151A Intra-orale röntgenfoto €16,05
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto €16,05
F155A Vervaardiging orthopantomogram €29,34
F156A Beoordeling orthopantomogram €17,20
F157A 
Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto €18,38
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto €51,31
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €18,38
F160A
Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €51,31
F161A Meerdimensionale kaakfoto €137,55
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €57,31
Behandeling met apparatuur
F401A Plaatsen beugel categorie 0 * €121,08
F411A Plaatsen beugel categorie 1 * €112,68
F421A Plaatsen beugel categorie 2 * €117,86
F431A Plaatsen beugel categorie 3 * €135,91
F441A Plaatsen beugel categorie 4 * €144,80
F451A Plaatsen beugel categorie 5 * €342,58
F461A Plaatsen beugel categorie 6 * €557,27
F471A Plaatsen beugel categorie 7 * €540,80
F481A Plaatsen beugel categorie 8 * €422,09
F491A Plaatsen beugel categorie 9 * €554,78
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 €93,86
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 €28,53
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 €28,53
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 €28,53
F514A
Beugelconsult per maand categorie 4 €28,53
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 €32,60
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 €40,75
F517A Beugelconsult per maand categorie 7
€40,75
F518A Beugelconsult per maand categorie 8
€48,90
F519A Beugelconsult per maand categorie 9
€61,13
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (categorie 1 t/m 9) €28,53
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 €28,53
F532A Nacontrole beugel categorie 5,7,8 €32,60
F533A Nacontrole beugel categorie 6,9 €40,75
Diversen
F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembaar apparatuur €119,82
F1612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren €117,86
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur €25,79
F721A Trekken tand of kies €42,98
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant €32,09
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) €80,73
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie €12,85
F811A Reparatie of vervanging van beugel €28,32
F812A Herstel of vervanging van retentie-apparatuur €37,33
F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak €37,33
F814A
Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet-behandelde of door andere zorgaanbieder €37,33
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie €2.318,00