Landelijke tarieven 2019

De tarieven van Weideveld Tandheelkunde zijn in overeenstemming met de landelijke tarieven als vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit). Hieronder vindt u alle tarieven.

Informatie over de tarieven

De tarieven hieronder zijn als volgt opgebouwd: Behandelcode – Omschrijving – Tarief. Behandelingen met * zijn exclusief materiaal- en/of techniekkosten. Tarieven onder voorbehoud van typfouten. Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2019.

Consultatie en Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle €21,78
C13 Probleemgericht consult €21,78
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese €21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €103,16
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan * €28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak €57,31
Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis €17,19
C85 Weekendbehandeling €21,78
C86 Avondbehandeling €21,78
C87 Nachtbehandeling €21,78
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s Kostprijs
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s Kostprijs
C76 Afgifte gezondheidsverklaring Kostprijs
C90 Niet nagekomen afspraak Kostprijs

Maken of beoordelen foto’s

X10 Kleine röntgenfoto €16,05
X21 Kaakoverzichtsfoto €68,77
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €68,77
X24 Schedelfoto €25,22
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto €194,86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €57,31

Preventieve mondzorg

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 12,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 12,85
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 12,85
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 25,79
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek * € 17,19
M40 Fluoridebehandeling, methode II € 14,33
M61 Mondbeschermer * € 25,79

Verdoving

A15 Oppervlakte verdoving € 7,45
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14,33

Vullingen

V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/compomeer € 35,53
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/compomeer € 49,86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/compomeer € 61,32
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/compomeer € 81,38
V91 Eénvlaksvulling composiet € 45,85
V92 Tweevlaksvulling composiet € 60,18
V93 Drievlaksvulling composiet € 71,64
V94 Meervlaksvulling composiet € 91,70
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 68,77
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,46
V70 Parapulpaire stift * € 11,46
V80 Wortelkanaalstift * € 20,06
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element * € 8,60
V30 Sealen eerste element € 25,79
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,33
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,73

Wortelkanaalbehandelingen

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,78
E02
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 31,52
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 45,85
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 103,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 240,71
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,33
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 17,19
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 45,85
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 28,66
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 28,66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 28,66
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 51,58
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) * € 42,98
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 45,85
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 57,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 28,66
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 45,85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,19
E97 Uitwendig bleken per kaak * € 71,64
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,46
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval * € 22,92
E44 Verwijderen spalk € 5,73
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam
€ 11,46
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 114,62
E32 Premolaar € 160,47
E33 Molaar € 206,32
E34 Aanbrengen retrograde vulling * € 22,92
E36 Het trekken van een element met re-implantatie * € 80,24
E37 Kijkoperatie € 68,77
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
€ 77,37
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van  praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
€ 57,31

Kronen en bruggen

Inlays en kronen
R08 Eenvlaks composiet inlay * € 68,77
R09
Tweevlaks composiet inlay * € 131,82
R10 Drievlaks composiet inlay * € 171,94
R11 Eenvlaksinlay * € 103,16
R12 Tweevlaksinlay * € 160,47
R13 Drievlaksinlay * € 229,25
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 28,66
R24 Kroon * € 252,17
R28 Endokroon, indirect vervaardigd * € 68,77
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 51,58
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 57,31
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode * € 57,31
R33 Gegoten opbouw, directe methode * € 114,62
Brugwerk
R40 Eerste brugtussendeel * € 171,94
R45
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel * € 85,97
R46 Brugverankering, per anker * € 57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 143,28
R50 Metalen fixatiekap met afdruk * € 28,66
R55 
Gipsslot met extra afdruk * € 28,66
R60 Plakbrug zonder preparatie * € 114,62
R61 
Plakbrug met preparatie * € 171,94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22,92
Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 63,04
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond * € 63,04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 34,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,92
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties * € 22,92
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug * € 57,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28,66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28,66
Schildje van keramiek of kunststof
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie * € 68,77
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie * € 114,62
Temporaire voorzieningen
R80 Temporaire, eerste voorziening * € 28,66
R85 Temporaire, volgende voorziening * € 11,46
R90
Gedeeltelijk voltooid werk * Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

Kaakgewrichtsbehandelingen

Onderzoek/diagnostiek
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143,28
G02
Spieractiviteitsmeting en registratie € 91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 63,04
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)
G61 Instructie spieroefeningen € 57,31
G62
Occlusale spalk * € 154,74
G63 Repositiespalk * € 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28,66
G65 Indirect planmatig inslijpen * € 315,22
G66 Biofeedbacktherapie € 51,58
G67 Behandeling triggerpoint € 63,04
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding * € 57,31
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)
G69 Opbeetplaat * € 63,04
Registratiemethoden Kaakgewrichtsbehandelingen
G10 Niet standaard beetregistratie € 85,97
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11 Scharnierasbepaling € 85,97
G12
Centrale relatiebepaling € 80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen € 57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 515,81
G15 Voor het behouden van beethoogte € 28,66
G16 Therapeutische positiebepaling € 28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal € 57,31
Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) * € 286,56
G72
Controlebezoek MRA € 28,66
G73 Reparatie MRA met afdruk * € 45,85

Chirurgische ingrepen

Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 42,98
H16
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,09
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,92
H26 Hechten weke delen € 63,04
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 57,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,19
Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 57,31
H35
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 51,58
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,39
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 68,77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 91,70
H44 Primaire antrumsluiting € 63,04
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 80,24
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 80,24
H65 Primaire sluiting € 154,74
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 80,24
H75
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 154,74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 108,89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 183,40

Kunstgebitten

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,39
P65
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 28,66
P17
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 57,31
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen * € 85,97
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen * € 171,94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 63,04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,19
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen * € 234,98
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen * € 320,95
P31 Wortelkap met stift * € 143,28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 85,97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkronen met precisiekoppeling € 57,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediate te vervangen element € 14,33
P45 Noodkunstgebit * € 114,62
Volledig kunstgebit
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak * € 171,94
P25
Volledig kunstgebit onderkaak * € 229,25
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * € 372,53
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 28,66
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 63,04
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,39
P27 Reoccluderen € 57,31
P28 Naregistratie en remounten € 57,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 63,04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 85,97
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28,66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28,66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,39
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 45,85
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 40,12
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw * € 40,12
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw * € 85,97
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw * € 57,31
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw * € 85,97
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage * € 160,47
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk * € 17,19
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk * € 45,85
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 40,12
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw * € 40,12
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw * € 85,97
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw * € 57,31
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw * € 85,97
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk * € 17,19
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk * € 45,85
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk * € 45,85
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk * € 45,85

Tandvleesbehandelingen

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151,88
T12
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 166,21
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 30,95
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 45,85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 60,18
T42 Consult parodontale nazorg € 87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg € 154,17
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 151,88
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 166,21
Parodontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 186,27
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 286,56
T72 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 343,87
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 57,31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 154,17
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 149,01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 71,64
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80 Tandvleestransplantaat € 123,22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek €100,30
T82 Tandvleescorrectie, per element € 54,45
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 143,28
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 343,87
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 114,62
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 186,27
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element € 186,27
T88 Kroonverlenging per sextant € 343,87
Directe postoperatieve zorg
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 57,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154,17
Diversen
T91 Pocketregistratie € 34,39
T92
Parodontiumregistratie € 68,77
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,12
T94 Behandeling tandvleesabces € 77,37
T57 Toepassing lokaal medicament * € 61,90
T95 (Draad)Spalk * € 22,92
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 57,31
J97 Overheadkosten implantaten € 171,85
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 97,25
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 63,56
J02
Verlengd onderzoek implantologie * € 97,79
J03 Proefopstelling * € 132,01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,00
Pre-implantologische chirurgie
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft * € 234,69
J10
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting * € 146,68
J11 Prepareren donorplaats € 132,01
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * € 141,79
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting * € 68,45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs
Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,34
J15
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * € 83,12
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte * € 127,12
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad * € 58,67
J19 Toeslag esthetische zone € 63,56
Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak * € 223,44
J28
Plaatsen elk volgend implantaat * € 92,41
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) * € 73,34
J29 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond * € 34,71
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 161,35
J27 Vervangen eerste implantaat * € 223,44
Diversen
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 102,68
J31
Volgende bindweefseltransplantaat € 45,93
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef * € 112,45
J33 kosten implantaat € 314,04
Mesostructuur
J40 Twee magneten/drukknoppen * € 151,57
J41
Elke volgende magneet, drukknop * € 34,23
J42 Staaf tussen twee implantaten * € 200,46
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak * € 63,56
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon * € 24,45
Prothetische behandeling na klikgebit
J50 Boven- en onder klikgebit * € 503,60
J51
Onder-klikgebit * € 327,58
J52 Boven-klikgebit * € 327,58
J53 Omvorming klikgebit * € 97,79
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten * € 127,12
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten * € 146,68
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten * € 171,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 83,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 107,56
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 132,01
Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 53,78
J61
Uitgebreid consult nazorg implantologie € 88,01
Prothetische nazorg
J70 Opvullen zonder staafdemontage * € 136,90
J71
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten * € 171,13
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten * € 195,57
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten * € 220,02
J74 Reparatie zonder staafdemontage * € 53,78
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten * € 102,68
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten * € 127,12
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten * € 151,57

Consultatie en Diagnostiek weideveld

F121A Eerste consult €21,78
F122A
Vervolgconsult €21,78
F123A Controlebezoek €13,65
F124A Second opinion €103,16
F125A Maken gebitsmodellen * €16,71
F126A Beoordelen gebitsmodellen €60,32
F127A Multidisciplinair consult €135,20
Röntgenonderzoek
F151A Intra-orale röntgenfoto €16,05
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto €16,05
F155A Vervaardiging orthopantomogram €29,34
F156A Beoordeling orthopantomogram €17,20
F157A 
Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto €18,38
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto €51,31
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €18,38
F160A
Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €51,31
F161A Meerdimensionale kaakfoto €137,55
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €57,31
Behandeling met apparatuur
F401A Plaatsen beugel categorie 0 * €121,08
F411A Plaatsen beugel categorie 1 * €112,68
F421A Plaatsen beugel categorie 2 * €117,86
F431A Plaatsen beugel categorie 3 * €135,91
F441A Plaatsen beugel categorie 4 * €144,80
F451A Plaatsen beugel categorie 5 * €342,58
F461A Plaatsen beugel categorie 6 * €557,27
F471A Plaatsen beugel categorie 7 * €540,80
F481A Plaatsen beugel categorie 8 * €422,09
F491A Plaatsen beugel categorie 9 * €554,78
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 €93,86
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 €28,53
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 €28,53
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 €28,53
F514A
Beugelconsult per maand categorie 4 €28,53
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 €32,60
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 €40,75
F517A Beugelconsult per maand categorie 7
€40,75
F518A Beugelconsult per maand categorie 8
€48,90
F519A Beugelconsult per maand categorie 9
€61,13
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (categorie 1 t/m 9) €28,53
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 €28,53
F532A Nacontrole beugel categorie 5,7,8 €32,60
F533A Nacontrole beugel categorie 6,9 €40,75
Diversen
F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembaar apparatuur €119,82
F1612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren €117,86
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur €25,79
F721A Trekken tand of kies €42,98
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant €32,09
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) €80,73
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie €12,85
F811A Reparatie of vervanging van beugel €28,32
F812A Herstel of vervanging van retentie-apparatuur €37,33
F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak €37,33
F814A
Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet-behandelde of door andere zorgaanbieder €37,33
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie €2.318,00